Всички знаем,че атомът е считан за най-малката неделима частица /от там идва и името му/.Той се състои от ядро, съдържащо протони и неутрони и електронна обвивка, с равен на протоните брой електрони.Електроните са разположени в електронни слоеве, където се движат в електронен облак.Но, електрона се проявява не само като материална частица, а и като електромагнитна вълна.Всеки електрон е в постоянно движение около ядрото, и това движение съответства на вълна с точно определена енергия.Това са електронните орбитали.При различните атоми те са различни .Каква е обаче формата, която образуват в пространството при движението си електроните? Тя може да се изчисли и ето какво се получава:
Забележете/ нека видим прекрасната артистична работа на Leo Delavega/, ВОДОРОДЪТ има 1 електрон в ел. си обвивка, H 1s1, който се движи ето така:
Вторият елемент от Менделеевата таблица е Благороден газ, Хелий, He 1s2.
Тази форма да ви е позната?
Ами, да,!!!! това е Семето на Живота от Свещената геометрия.То е първия етап от Съзиданието, първите 7 дни от Сътворението на всичко,което ни заобикаля, живата и неживата природа, микрокосмоса и макрокосмоса, градивния елемент , тухлата, от който се градят останалите форми от Свещената геометрия, а именно Цветето на Живота, Плодът на Живота, Яйцето на Живота, Дървото на Живота, както и Кубът на Метатрон!
Това значи, че тайната на Съзиданието се крие в съграждането на атома!! То не трябва да се тълкува само материално, а и като енергиен процес, свързан със движението и взаимодействието на електроните в атомите.!! Този енергиен процес е еднакъв в микро и макро света и мисля,че това обяснява и фракталната структура на Вселената. Формата на Семето на живота,която е нарисувал Leo Delavega, представлява мястото ,където двойката електрони на Хелия е най-малко вероятно да преминава при движението си около ядрото!!
То присъства в първия електронен слой на всеки следващ атом т.е всеки следващ атом има завършен 1 електронен слой, в който двойката електрони се движат, рисувайки тази форма!
Извинявам се за дългия и сложен пост, ще спра дотук!!
Това е начина ,по който съм видяла и направила Семето на живота като фотография и бижута.