Дневни сенки

Фотографията е рисуване със светлина.Там,където падащата светлина среща плътна форма, се появява сянка.Сянката е нереален ,обобщен образ на реален предмет.Тя е наш постоянен спътник, денем и нощем.Тъмната ни страна ли е нашата сянка,изкривена истина, приятел или враг? Възможно ли е да рисуваме форми, с липсваща светлина?