Universe

В творческото изследване UNIVERSE Цвета Убчева работи с природни обекти, подчинени на Числовия ред на Фибоначи и принципа на Златната спирала. Използва техните цветове, форми, положение в пространството,числена и геометричнa пропорционалност. За авторката е от значение тяхната символика и хармонично въздействие.