Фотокнига E-ZERO

Под повърхността на язовира, през седемдесетте години на миналия век, потопили селото Пчелинци. Още има хора, които си спомнят игрите по неговите улиците. Има и криминални хроники. За удавени млади мъже, подводни църкви и пернишките водолази.. Да документира усещането си за мястото беше задачата на : Галя Йотова, Надежда Павлова, Надежда Шипкова и Цвета Убчева. Всеки фотограф работеше сам, без да се влияе от другите. Блатни стъпки, кална рокля, хаотични траектории на вечерни мухи, неподвижни точки от попови лъжички, каменни орли, катастрофирал парапланерист, избелели снимки на голи жени от /събота, 8 Януари 2000 г./, кални портрети нарисувани от дъжда по варосаните стени на изоставени селски къщи, странни срещи с живи и други същества и още по странни със знаци, които са оставили са част от снимките подредени в изненадваща поредица по страниците на книгата. Границите между чисто документиране и материализиране на усещането ни за място са допълнително размити от акрилното лепило, използвано за залепване на фотографиите. И застиналите вълни по хартията не са случайни, те представляват амплитуда на вероятността за нашето присъствие в тихия свят на e-zero.”