Бижута Цветето на Живота

Всичко в Света е енергия в постоянно състояние на промяна. Нейните колебания, импулси, дължина на вълната, ритми и цикли от различен порядък, може да бъдат описани математически и геометрически. От танца на атомите до спираловидните Галактики всеки тип движение и нарастване се управлява от един и същ набор математически закони и в тези закони, показани чрез геометрични символи се крие най-древната тайна, а именно тайната на Сътворението. Символите от Свещената геометрия представляват математически и геометричен модел на цикъла на Сътворението, a Цветето на живота се счита за най-свещения от всички геометрични символи. То се образува от 19, 37,61,91 и т.н припокриващи се и взаимно свързани кръга. Възприето е правилото да се медитира пред Цветето на живота.Когато се вглеждат в него особено чувствителните хора могат да усетят мощните вибрации, които укрепват енергийни полета на зрителя, носят хармония, късмет и баланс. За да се зареждате с положителна енергия през целия ден, и да се предпазите от вредни въздействия, е добра идея да носите тези символи под формата на бижута.